Training

Training Coachende Vaardigheden

De training Coachende Vaardigheden is voor iedereen die deze vaardigheden uit hoofde van zijn functie of beroep (verder) wil ontwikkelen. Juist in deze tijd waarin we elkaar minder vaak persoonlijk treffen, is de beheersing van deze vaardigheden essentieel. Doelgroep: leidinggevenden, zorgcoördinatoren, in- en externe coaches of bijvoorbeeld medewerkers die een coachrol naar collega’s hebben.

Er is zoveel te zien als je goed waarneemt

De training bestaat uit vijf individuele bijeenkomsten van twee uur met een tussenperiode van circa drie weken.

U krijgt handvatten en inzichten om coachend te begeleiden, ook ‘op afstand’. Vanuit gelijkwaardigheid en vanuit de kracht van degene die u coacht.

In deze training leert u invloed te nemen in het proces van coaching waarbij de ander verantwoordelijk blijft voor de eigen ontwikkeling. Daarbij leert u vanuit mogelijkheden te activeren en om te gaan met weerstand.

U wordt vaardiger in het vinden van de juiste toon en het stellen van de juiste vragen.

Tijdens de training wordt input van u verwacht in de vorm van praktijkcases. Tussen de bijeenkomsten door wordt in de praktijk geoefend met de inzichten vanuit de training.

De training is interactief en wordt altijd op uw persoonlijke vragen afgestemd, ieder gesprek opnieuw. Op hoofdlijnen worden de volgende onderwerpen behandeld.

Inhoud

Thema ‘Inzicht’

Thema ‘Weerstand’

Thema ‘Voorwaarts’

De training vindt plaats op een prettige gesprekslocatie (Seinwezen) in Haarlem nabij het station. Prima bereikbaar met openbaar vervoer en met de auto.

In de gespreksruimte wordt de afstand van anderhalve meter gewaarborgd.

Mocht u liever contact hebben via beeldbellen dan is dat uiteraard ook mogelijk. Voor beeldbellen wordt gebruik gemaakt van een AVG-beveiligde omgeving (Therapieland.nl). In dat geval stuur ik u per gesprek een link om het beeldbellen te kunnen starten.

Reactie van een deelnemer

Het één op één kunnen spreken over waar ik in de praktijk tegenaan loop  vond ik zeer waardevol. Aan de hand van mijn verhalen stelde je goede, doortastende vragen en sloot je aan met passende tools en theorie. Dit hielp mij om mijn inzicht in de situatie te vergroten en heeft mij verder laten groeien als professional.